Dossier for Luftfart

I luften er sikkerhet ensbetydende med kompetanse

Få bransjer er mer avhengig av kompetanse enn luftfart.

Fra risikostyring til kundeservice – kompetanse er et ufravikelig krav.

Etterettelighet der det teller mest

Dossier gir kontroll og oversikt over læring og kompetanse, og gjør de 90 prosentene av læringen som foregår utenfor virtuelle og fysiske klasserom dokumenterbar og relevant – også i luften.

Trygge rammer

Løsningen sikrer etterettelighet, bidrar til bedre arbeids- og ressursplanlegging og sikrer økt produktivitet og  tjenestekvalitet samtidig som risikoen for feil reduseres.

Kunder innen luftfart