Analyse og rapportering

FULL OVERSIKT OVER KOMPETANSE & LÆRING

Dossier gir oversikt over all kompetanse.

  • Analyse og rapportering for all læring – herunder sosial og praksis-/erfaringsbasert læring (70:20:10)
  • Detaljert rapportering på tvers av hele organisasjonen
  • Gap-analyse i sanntid

Sluttresultatet er enestående effektiv rapportering, som også tilfredsstiller revisjons- og tilsynskrav.

Prestasjonsevaluering

Gjennom strukturerte prestasjonsdata gjør Dossier det mulig å evaluere prestasjoner og sikre et høyt prestasjonsnivå.

Lsningen gir deg en unik mulighet til å analysere individuelle prestasjoner og sette prestasjonsutvikling i sammenheng med organisasjonens totale kompetanseutvikling og prestasjonsevne.

Prestasjonsdata kan også benyttes til å identifisere avvik og iverksette tiltak for å heve prestasjonsevne til ønsket nivå.

Akkreditering og tilsyn

Med Dossier dokumenteres all læring og kompetanseutvikling, og løsningen er slik spesielt egnet til dokumentasjon i henhold til akkrediteringskrav, standarder og tilsyn/revisjon.

Løsningen tilbyr forskriftsmesisg rapportering med digitale signaturer, og full historikk med versjonskontroll – på tvers av hele organisasjonen.

Relevante standarder inkluderer:

  • ISO
  • Bransjestandarder
  • GMP
  • FDA
  • m.fl

Utrulling og brukeradopsjon

Dossier gjør det også enkelt å sikre aktiv og riktig bruk løsningen på tvers av organisasjonen.

Det er for eksempel mulig å se hvilke ledere som har tildelt kompetanseplaner, i hvilken grad kompetanseplaner er gjennomført, og hvor det er kompetansegap som medfører en trussel mot organisasjonens prestasjonsevne.