Medarbeidersamtaler

Strukturerte samtaler

Dossiers støtte for strukturerte, periodiske samtaler gjør det enkelt for ledere å fremme kvalitet, produktivitet og engasjement.

 Løsningen støtter et vidt spekter av HR- og ledelsesprosesser gjennom periodiske, løpende eller situsasjonsspesifikke samtaler.

Læring og utvikling

Medarbeidersamtaalen er en unik mulighet til å skape læringskultur ved å ansvarliggjøre og involvere den enkelte ansatte i sin personlige utvikling. 

Hev organisasjonens prestasjonsevne gjennom ved å sette de ansattes kompetansehevingstiltak knyttet til organisasjonens, individets og avdelingens behov og krav i sammenheng.

Prestasjonsledelse

Frem prestasjoner ved å knytte dem til kompetanseutvikling og operativ problemløsing, ved å føre en konstruktiv dialog ansikt til ansikt for å løse problemer fremfor å gjennomføre en medarbeidersamtale ovenfra og ned.

Trivsel og engasjement

Sørg for at medarbeiderne er vel tilpasset arbeidsplassen ved å bruke strukturerte samtaler som et middel til å forsikre deg om at de ansatte forstår hvordan arbeidet deres er med på å få organanisasjonen til å nå sine målsetninger.

Karriere- og etterfølgerplanlegging

Bruk strukturerte samtaler til å lede karriereutviklingsaktiviteter som ledelsesutviklingsprogrammer, etterfølgerplanlegging, programmer for høye potensialer, onboarding/reboarding, endringsledelse og mye mer.

Coaching og mentoring

Støtt coaching- og mentoringprosesser ved å sørge for et rammeverk for situasjonsanalyse, målsetting og planlegging, fremdriftssporing og resultatanalyse.

Fremdrift og kvalitet

Ta opp fremdrift i prosjektorienterte miljøer for å kartlegge og håndtere flaskehalser og problemer, eller benytt muligheten til å diskutere kvalitet og kontinuerlig forbedring reletert til løpende prosesser. 

Innsikt og tilbakemeldinger

Hold deg orientert og sørg for at medarbeiderne blir lyttet til, sett og anerkjent.