Dossier gir effektiv kompetanseledelse for økt kvalitet og bedre prestasjoner

Dossier gir effektiv kompetanseledelse for økt kvalitet og bedre prestasjoner

Kompetanse

Dialog

Læring

RAPPORTER

Våre kunder er alt fra mindre kommuner til større helseforetak og konsern som har fokus på bedre utnyttelse av virksomhetens humankapital gjennom strategisk kompetanseutvikling, dokumentasjon og rapportering.
{

En avgjørende faktor for at Husbanken skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag er at medarbeidere har oppdatert kompetanse innenfor relevante fagområder. Lett tilgjengelige kompetanseplaner på en digital plattform er viktig for å leve opp til kravene til kompetanse.

Lilli Molnes
Seniorrådgiver Organisasjonsutvikling og HR, Husbanken

{

Regelmessig kompetanseutvikling og oppfølging av alle selgere og salgssjefer er avgjørende for å oppnå økt omsetning.

Inge Bjerklund
Leder Kompetanse og utvikling, Felleskjøpet

{

Regelmessig kompetanseutvikling og oppfølging av alle selgere og salgssjefer er avgjørende for å oppnå økt omsetning.

Inge Bjerklund
Leder Kompetanse og utvikling, Felleskjøpet

{

En avgjørende faktor for at Husbanken skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag er at medarbeidere har oppdatert kompetanse innenfor relevante fagområder. Lett tilgjengelige kompetanseplaner på en digital plattform er viktig for å leve opp til kravene til kompetanse.

Lilli Molnes
Seniorrådgiver Organisasjonsutvikling og HR, Husbanken

Våre kunder er virksomheter som tar kompetanse på alvor.

Med Dossier som plattform for strategisk HR, opplever våre kunder at det er mulig å øke organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanseutvikling.