En komplett løsning for kompetanse, læring og prestasjon

Våre kunder er virksomheter som tar kompetanse på alvor.

Med Dossier som plattform for strategisk HR, opplever våre kunder at det er mulig å øke organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanseutvikling.

Våre kunder er virksomheter som tar kompetanse på alvor.

Med Dossier som plattform for strategisk HR, opplever våre kunder at det er mulig å øke organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanseutvikling.

Kompetanse og Læring

Kun en liten del av læringen skjer på skolebenken. Dossier er et nav for all læring.

 • Kompetanseplaner
 • Sanntids kompetansekartlegging
 • E-læring (LMS)
 • Utviklingssamtaler
 • Dokumentasjon for revisjon, tilsyn og akkreditering

Prestasjon og ledelse

Hev organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanse og god kommunikasjon

 • Ledelseskommunikasjon
 • Prestasjonsevaluering
 • Sanntids GAP analyse
 • Utviklingsplanlegging

Medarbeidersamtaler

Strukturerte samtaler om det som er viktig for dere – om det er én gang i året, periodisk eller løpende

 • Kompetanseutvikling
 • Strategi og måloppnåelse
 • Karriere- og etterfølgerplanlegging
 • Coaching og mentoring

Analyse og rapportering

Opplev kontroll, oversikt og etterrettelighet i sanntid.

 • Kompetanse
 • Prestasjon
 • Strategisk HR
 • Revisjon, tilsyn og akkreditering
 • Modenhet og brukeradopsjon

EN PLATTFORM FOR STRATEGISK HR

Gjennom integrasjon med ledende HR-løsninger tilbyr Dossier en plattform for hele den ansattes livsløp.

 • Rekruttering
 • Lønn, goder og belønning
 • Bemanningsplanlegging
 • Kursinnhold for e-læring
 • … og mye mer.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close