Dossier for Helse og Omsorg

Innen helse og omsorg er ikke e-læring nok

70:20:10-modellen forteller oss at kun 10 prosent av læring er formell læring.

Men innen helse og omsorg er det behov for ha oversikt over all læring og kompetanse.

Dossier er et nav for all læring.

 

Etterrettelighet i alle ledd

Dossier brukes av store deler av Norges helsevesen, herunder akkuttmottak og nødsentraler.

Gjennom digitale signaturer, dokumentkontroll og versjonssporing sikrer Dossier oversikt, kontroll og etterettelighet for all læring.

Full kontroll og reduserte kostnader

Dossier sikrer at alle har den kompetanse som er nødvendig.

Slik er det mulig å sikre økt produktivitet og  tjenestekvalitet samtidig som risikoen for feil reduseres.

Kunder innen helse og omsorg

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close