Dossier for offentlig og kommunal forvaltning

Tjenestekvalitet – hvordan?

For å sikre og om mulig heve nivået på tjenestekvalitet må ledere i offentlig sektor arbeide målrettet med læring og kompetanseutvikling.

Med brukere som krever et gjennomgående høyt kvalitetsnivå  er oversikt, kontroll og etterrettelighet innen læring og kompetanse et ufravikelig krav.

Kvalitet gjennom kompetanse

Dossier gir ledere på alle nivåer muligheten til å fremme kvalitet gjennom kompetanseutvikling.

Løsninger støtter både formell og uformell læring i samvar med 70:20:10-modellen – samtidig som den sikrer oversikt, kontroll og etterettelighet.

Kontinuerlig forbedring i offentlig og kommunal sektor

Dossier dreier seg ikke bare om administrative besparelser kostnader og etterettelighet.

Med oversikt og kontroll på kompetanseutvikling kan offentlige og kommunale organisasjoner heve listen for hva som er mulig og hva som kan forventes.

Kunder i offentlig og kommunal forvaltning

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

Close