Analyse og rapportering

FULL OVERSIKT OVER KOMPETANSE & LÆRING

Dossier gir oversikt over all kompetanse.

  • Analyse og rapportering for all læring – herunder sosial og praksis-/erfaringsbasert læring (70:20:10)
  • Detaljert rapportering på tvers av hele organisasjonen
  • Gap-analyse i sanntid

Sluttresultatet er enestående effektiv rapportering, som også tilfredsstiller revisjons- og tilsynskrav.

Prestasjonsevaluering

Gjennom strukturerte prestasjonsdata gjør Dossier det mulig å evaluere prestasjoner og sikre et høyt prestasjonsnivå.

Lsningen gir deg en unik mulighet til å analysere individuelle prestasjoner og sette prestasjonsutvikling i sammenheng med organisasjonens totale kompetanseutvikling og prestasjonsevne.

Prestasjonsdata kan også benyttes til å identifisere avvik og iverksette tiltak for å heve prestasjonsevne til ønsket nivå.

Akkreditering og tilsyn

Med Dossier dokumenteres all læring og kompetanseutvikling, og løsningen er slik spesielt egnet til dokumentasjon i henhold til akkrediteringskrav, standarder og tilsyn/revisjon.

Løsningen tilbyr forskriftsmesisg rapportering med digitale signaturer, og full historikk med versjonskontroll – på tvers av hele organisasjonen.

Relevante standarder inkluderer:

  • ISO
  • Bransjestandarder
  • GMP
  • FDA
  • m.fl

Utrulling og brukeradopsjon

Dossier gjør det også enkelt å sikre aktiv og riktig bruk løsningen på tvers av organisasjonen.

Det er for eksempel mulig å se hvilke ledere som har tildelt kompetanseplaner, i hvilken grad kompetanseplaner er gjennomført, og hvor det er kompetansegap som medfører en trussel mot organisasjonens prestasjonsevne.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close