Kompetanse og læring

Kompetanseplaner

Kompetanseplaner gir deg oversikt over all planlagt, pågående og fullført læring på tvers av alle organisatoriske enheter og nivåer på et øyeblikk.

Kun en liten del av opplæringen er formell, som klasseromsundervisning og e-læring. Den meste av opplæringen skjer på arbeidsplassen, enten gjennom arbeidspraksis eller ved uformell læring. 70:20:10 modellen illustrerer dette på en god måte.

Dashboardet gir oversikt og sømløs tilgang til formelle kurs inkl.e-læring, side-om-side opplæring, sertifiseringer, personalhåndbok, dokumentsignering m.m.

Med drill down analyse av sanntids kompetanse er kompetanseplaner et unikt verktøy for ledere på alle nivåer i organisasjonen, og er en fantastisk måte å koble individuell læring til organisatorisk evne. Du får rett og slett tilgang til all læring på ett sted – helt enkelt.

Permer blir overflødige, og både ledere og medarbeideren sparer tid. Løsningen fungerer like bra på desktop, mobil og nettbrett.

 

E-læring

Nå virksomhetens mål gjennom effektiv læring og utvikling med vårt banebrytende e-læringssystem (LMS).

Du kan enkelt opprette, distribuere og følge opp den formelle læringen, påvirke sosial og mobil læring, samt tilby egen kurskatalog.

Du kan enten importere kurskataloger eksternt, eller opprette egne kataloger. Læringen kan foregå med instruktør, i eget tempo eller som sosial læring. Læringen kan være online eller fysisk, og gir en enkel oversikt over planlagt, pågående og gjennomført opplæring.

Kompetanseplaner og LMS utgjør til sammen en meget robust og unik plattform for all læring og utvikling i organisasjonen.

 

Kompetanseutvikling

Involvering og engasjering av medarbeidere gjennom strukturerte samtaler er viktig for utvikling av kompetanse.

Gjennom selvstyrt læring og coaching kan enkeltpersoner, team, avdelinger opprette og distribuere relevante og tidsriktig utviklingsplaner som forvaltes av medarbeidere og ledere.

Dette er relevant både i forbindelse med lederutvikling, karriererådgivning, onboarding etc.

Compliance

Etterlevelse og overholdelse er kritisk for mange selskaper. Det handler om å håndtere risikoer, og å beskytte verdiene som er skapt av virksomheten. Dossier legger til rette for enkel revisjon, med blant annet avansert dokumentkontroll, digitale signaturer og revisjonsspor.

All læring, ikke bare e-læring blir logget når den skjer gjennom digital sporing og signering.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close