Prestasjon og ledelse

Bedre ledelse

Dossier tilbyr et strukturert rammeverk for å kommunisere og følge opp forventninger. Ved å formalisere kommunikasjonen rundt organisasjonens mål og verdier og hva disse betyr for den enkelte medarbeider skapes engasjement og trygghet.

Formelle rammer for kommunikasjon av forventninger fører ogå til økt endringsevne.

Sett læring og utvikling i sammenheng

Ved å knytte utviklingsplaner til organisasjonens og individets behov og prestasjonskrav blir læring og utvikling en del av organisasjonens kultur og hverdag.

Dette fører til kontinuerlig utvikling av organisasjonens totale leveranseevne.

Evaluering og oppfølging

Dossier kan sikre den nødvendige oppfølging og ansvarliggjøring gjennom jevnlige evalueringer med detaljerte og strukturerte vurderingsnotater.

Gjennom evalueringsprosessen kan relevante aktiviteter for prestasjonsutvikling identifiseres, og organisasjonen kan få oversikt over ansattes prestasjonsnivå og utviklingspotensiale.

Prestasjonsledelse på din måte

Prestasjonsutvikling og ledelse er sjelden det samme i to forskjellige organisasjoner.

Mens noen selskaper jobber i hovedsak med prosesser, jobber andre først og fremst med prosjekter. Dette krever ganske forskjellige regimer for HR- ledelse. Du vil også ofte oppleve forskjellige behov på ulike steder i den samme organisasjonen.

Dossier støtter prestasjonsutvikling og ledelse på din måte.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close