Individets kompetanse, organisasjonens prestasjonsevne

En organisasjons prestasjonsevne er totalsummen av individuell kompetanse. For enkeltindivider er kompetanse selve fundamentet for mestring, mening, selvstendighet – og engasjement.

«Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden», sa Arkimedes etter at han oppdaget vekststangprinsippet. I kunnskapsøkonomien mener vi kompetanseutvikling er organisasjonenes vektstang .

Samtidig skaper to separate trender en perfekt storm innen HR-ledelsens vitenskap og praksis.

Organisasjoner opplever at prestasjonsledelse (performance management) ikke fungerer – ettersom prestasjon bare kan utvikles. Og prestasjonsutvikling er simpelthen kompetanseutvikling.

Samtidig oppdager organisasjoner 70:20:10-metoden – de ser at læring foregår hele tiden, og ikke bare i klasserommet, og at kompetanse er noe som kan styres ved hjelp av strategiske kompetanseplaner,  kompetanseprofiler og planlegging.

Dossier Solutions er plattformen for organisasjoner som forstår og verdsetter disse realitetene. Sammen med kundene våre kan vi hele tiden heve den individuelle kompetansen, og gjennom individuell kompetanse heves den organisatoriske kapasiteten.

Vi er navet for all læring.

Kompetanse som utgangspunkt

Når du tar utgangspunkt i kompetanse, gir HR-ledelse mer mening.

Det innebærer å skifte premisset for prestasjon fra å dreie seg om engasjement (viljen til å prestere) til å dreie seg om kompetanse (evnen til å prestere).

Engasjement fra medarbeiderne er både et premiss for, og et resultatet av, kompetanseutvikling. I kunnskapsøkonomien kan – og må – vi anta at medarbeiderne ønsker å prestere.

Når du tar utgangspunkt i kompetanse, gir strategi og ledelse mening.

Kompetanse er vårt DNA

I Dossier Solutions er kompetanse det HR-ledelse i hovedsak dreier seg om. Dette gjenspeiles i alt vi gjør.

Vi er opptatt av HR som vitenskap og praksis. Vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med kundene våre, og videreutvikler kontinuerlig løsningene våres for å imøtekomme kravene til de mest krevende kundene i markedet.

Denne forskningen er selve grunnen til at vi inntar den posisjonen vi gjør. Vi ser verden på en annen måte – men det er ikke tilfeldig.

300 kunder, 300 000 brukere

Mange av våre kunder jobber i strengt regulerte bransjer. Dette er nok fordi det ofte er ledere i høykonsekvensindustrier som først oppdager hva som skal til for å øke organisasjonens prestasjonsevne og redusere operativ risiko.

I samarbeid med ledende teknologileverandører og løsningstilbydere tilbyr vi våre 300 kunder og 300 000 brukere en sømløs og komplett plattform for kompetansebasert HR-ledelse.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close