Medarbeidersamtaler

Strukturerte samtaler

Dossiers støtte for strukturerte, periodiske samtaler gjør det enkelt for ledere å fremme kvalitet, produktivitet og engasjement.

 Løsningen støtter et vidt spekter av HR- og ledelsesprosesser gjennom periodiske, løpende eller situsasjonsspesifikke samtaler.

Læring og utvikling

Medarbeidersamtaalen er en unik mulighet til å skape læringskultur ved å ansvarliggjøre og involvere den enkelte ansatte i sin personlige utvikling. 

Hev organisasjonens prestasjonsevne gjennom ved å sette de ansattes kompetansehevingstiltak knyttet til organisasjonens, individets og avdelingens behov og krav i sammenheng.

Prestasjonsledelse

Frem prestasjoner ved å knytte dem til kompetanseutvikling og operativ problemløsing, ved å føre en konstruktiv dialog ansikt til ansikt for å løse problemer fremfor å gjennomføre en medarbeidersamtale ovenfra og ned.

Trivsel og engasjement

Sørg for at medarbeiderne er vel tilpasset arbeidsplassen ved å bruke strukturerte samtaler som et middel til å forsikre deg om at de ansatte forstår hvordan arbeidet deres er med på å få organanisasjonen til å nå sine målsetninger.

Karriere- og etterfølgerplanlegging

Bruk strukturerte samtaler til å lede karriereutviklingsaktiviteter som ledelsesutviklingsprogrammer, etterfølgerplanlegging, programmer for høye potensialer, onboarding/reboarding, endringsledelse og mye mer.

Coaching og mentoring

Støtt coaching- og mentoringprosesser ved å sørge for et rammeverk for situasjonsanalyse, målsetting og planlegging, fremdriftssporing og resultatanalyse.

Fremdrift og kvalitet

Ta opp fremdrift i prosjektorienterte miljøer for å kartlegge og håndtere flaskehalser og problemer, eller benytt muligheten til å diskutere kvalitet og kontinuerlig forbedring reletert til løpende prosesser. 

Innsikt og tilbakemeldinger

Hold deg orientert og sørg for at medarbeiderne blir lyttet til, sett og anerkjent.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: http://www.dossier.com/company/privacy

Close